Ένα ολοκληρωμένο σετ με 30 εκπαιδευτικά παιχνίδια μνήμης, λογικής και

δημιουργικότητας. Περιλαμβάνει θρανίο από ασφαλή υλικά και το ηλεκτρονικό

στυλό Καροτίνα με ήχους. Με πολλά είδη διαφορετικών δραστηριοτήτων για την

εξάσκηση δεξιοτήτων, όπως λογική σκέψη, αξιολόγηση και μνήμη, αλλά και

απόκτηση των πρώτων βασικών γνώσεων γλώσσας, μαθηματικών, χρωμάτων, σχημάτων κα.

Περιέχει:

Θρανίο με χώρο αποθήκευσης – Μαγικό μαρκαδόρο που σβήνει – Γόμα – Πίνακα – 4 κύλινδρους – 24 κάρτες μνήμης – 2 παζλ Καροτίνα – Σχήματα – Εκπαιδευτικό βιβλίο