Πυροτέχνημα Wolf 49Βολές

Πακέτο Πυροτεχνημάτων 49Βολών

Διάρκεια 40 sec / Διάμετρος 1.2″ / CAT F3