Πυροτέχνημα Spider 48 Βολές

Πακέτο πυροτεχνημάτων

Διάρκεια 60 sec / Διάμετρος 1.2″ / CAT F3