Πυροτέχνημα Showtime 36Βολές

Πακέτο Πυροτεχνημάτων 36Βολών

Διάρκεια 40 sec / Διάμετρος 1″ / CAT F2