Πυροτέχνημα Shark 25Βολές

Πακέτο Πυροτεχνημάτων 25Βολών

Διάρκεια 60 sec / Διάμετρος 2″ / CAT F3