Πακέτο Πυροτεχνημάτων 200 Βολών
Διαμέτρημα 0.80”
Κατηγορία F2