Πακέτο Πυροτεχνημάτων 152 Βολών
Διαμέτρημα 0.80”-1.00”-1.20”
Κατηγορία F2