Πυροτέχνημα Καρδιά

Πακέτο πυροτεχνημάτων
Διάμετρος 0.80”
Κατηγορία F2