Πυροτέχνημα Jukebox
Πακέτο Πυροτεχνημάτων 16 Βολών
Διαμέτρημα 0,80”
Κατηγορία F2