Πακέτο Πυροτεχνημάτων 64 Βολών
Διάμετρος 0,80″
Κατηγορία F2