Πακέτο Πυροτεχνημάτων 51 Βολών
Διαμέτρημα 0.80″ – 1.00” – 1.20”
Κατηγορία F3