Περιλαμβάνει ειδική ράμπα για άλματα και τοίχο για επικίνδυνα ακροβατικά.