• Βαλλίστρα Νάνων με άλογα Πόνυ
  • Η βαλλίστρα τοποθετείται πάνω σε μια κινητή βάση
  • Περιλαμβάνει δυο πόνυ με αξεσουάρ που αφαιρούνται