Με το φορτηγό της ανακύκλωσης το παιδί μπαίνει στο πνεύμα της και να προσέχει το περιβάλλον από μικρή ηλικία.