Με φάρο και σειρήνα που λειτουργούν (1 μπαταρία ΑΑΑ-δεν περιλαμβάνεται), έναν πυροσβέστη, δύο κώνους, πυροσβεστήρα και άλλα αξεσουάρ. Η οροφή του οχήματος αφαιρείται.