Μπαλ. Φοιλ Σχήμα Handsome Groom 48×101 εκ
Φουσκώνει με αέρα και ήλιον
Ξεφούσκωτο