Μπαλ. Φοιλ Σχήμα Lovely Bride ​48×101εκ ύψος
Φουσκώνει με αέρα και ήλιον
Ξεφούσκωτο