Κλασσική μηχανή τρένου με μπαταρίες. Έχει φώτα, ήχους,
καπνό και μουσική.