Κουμπούρα Μεταλλική 8σφαιρη 32 εκατοστά

Δυνατότητα να πάρει καψούλια και να σκάει.