Σετ τουβλάκια κατασκευή πυροσβεστικό όχημα με 230 τεμάχια.