Σετ τουβλάκια κατασκευή αγωνιστικό αυτοκίνητο με 202 τεμάχια.