Βρεφικό παιδικό πυροσβεστικό όχημα με ήχους κίνηση και φως.